Bez kategorii

Gwiżdże

Dziś śpiewanie kolęd kojarzy nam się ze wspólnym rodzinnym wykonywaniem kolęd i pastorałek przy wigilijnym stole lub po prostu z noworocznym koncertem w telewizji…. Coraz rzadziej spotkać można barwny pochód kolędników chodzących od domu do domu, bądź od mieszkania do

Gwiżdże

Dziś śpiewanie kolęd kojarzy nam się ze wspólnym rodzinnym wykonywaniem kolęd i pastorałek przy wigilijnym stole lub po prostu z noworocznym koncertem w telewizji…. Coraz rzadziej spotkać można barwny pochód kolędników chodzących od domu do domu, bądź od mieszkania do

Aerofony ustnikowe

Adwent to szczególny czas wyczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od łacińskiego słowa adventus, oznaczającego przyjście. Adwent to czas zadumy i skupienia, w okresie tym, zgodnie z tradycją nie powinno grać się na instrumentach. Jest jednak

Aerofony ustnikowe

Adwent to szczególny czas wyczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od łacińskiego słowa adventus, oznaczającego przyjście. Adwent to czas zadumy i skupienia, w okresie tym, zgodnie z tradycją nie powinno grać się na instrumentach. Jest jednak

Wszyscy Święci

Patronką muzyków – chórzystów, lutników, organistów czy zespołów wokalno-muzycznych jest Święta Cecylia. Dzień pamięci o tej świętej przypada na 22 listopada. Święci często pojawiają się w folklorze, zapraszam na poświęconą im opowieść. Święci w trakcie roku obrzędowego Dni, w których

Wszyscy Święci

Patronką muzyków – chórzystów, lutników, organistów czy zespołów wokalno-muzycznych jest Święta Cecylia. Dzień pamięci o tej świętej przypada na 22 listopada. Święci często pojawiają się w folklorze, zapraszam na poświęconą im opowieść. Święci w trakcie roku obrzędowego Dni, w których

AAA…kotki dwa

Kołysanki to pierwsza muzyka jaką dziecko słyszy w życiu. Utwory śpiewane przy kołyskach, mające nakłonić lub ułatwić zaśnięcie są formą dialogu – rozmowy rodzica z dzieckiem i, choć wykonywane są przez dorosłych, należą do folkloru dziecięcego, podobnie jak wyliczanki, gry

AAA…kotki dwa

Kołysanki to pierwsza muzyka jaką dziecko słyszy w życiu. Utwory śpiewane przy kołyskach, mające nakłonić lub ułatwić zaśnięcie są formą dialogu – rozmowy rodzica z dzieckiem i, choć wykonywane są przez dorosłych, należą do folkloru dziecięcego, podobnie jak wyliczanki, gry

Depozytariusze tradycji

Termin folklor po raz pierwszy został użyty przez Williama Thomsa vel Ambrose’a Mertona w liście z roku 1846 do czasopisma „The Atheneum”. Jest on złożeniem dwóch wyrazów języka angielskiego: ”folk” – tłumaczonego jako „lud, ludowy” oraz „lore” – rozumianego jako

Depozytariusze tradycji

Termin folklor po raz pierwszy został użyty przez Williama Thomsa vel Ambrose’a Mertona w liście z roku 1846 do czasopisma „The Atheneum”. Jest on złożeniem dwóch wyrazów języka angielskiego: ”folk” – tłumaczonego jako „lud, ludowy” oraz „lore” – rozumianego jako

Zawołania i wywoływacze

Dla tych, którzy interesują się przejawami folkloru, muzyką tradycyjną czy literaturą ustną (oralną), z pewnością długie i bardziej skomplikowane formy wypowiedzi są znacznie ciekawsze niż krótkie zawołania. Tymczasem także krótsze formy, takie jak zawołania, to bardzo interesująca gałąź folkloru, której

Zawołania i wywoływacze

Dla tych, którzy interesują się przejawami folkloru, muzyką tradycyjną czy literaturą ustną (oralną), z pewnością długie i bardziej skomplikowane formy wypowiedzi są znacznie ciekawsze niż krótkie zawołania. Tymczasem także krótsze formy, takie jak zawołania, to bardzo interesująca gałąź folkloru, której

Teraz polka!

Walc kojarzony jest z Austrią (Strauss i jego modry Dunaj!), czardasz z Węgrami, tango z Argentyną. A polka? Czy polka jest z Polski? Nie jest to takie oczywiste, jak kazałaby nam sądzić nazwa tańca. Zapraszam do lektury o polce…w Ameryce.

Teraz polka!

Walc kojarzony jest z Austrią (Strauss i jego modry Dunaj!), czardasz z Węgrami, tango z Argentyną. A polka? Czy polka jest z Polski? Nie jest to takie oczywiste, jak kazałaby nam sądzić nazwa tańca. Zapraszam do lektury o polce…w Ameryce.

Wacław Tuwalski

Zbieranie folkloru, a później jego rejestrowanie w wersji audio i audiowizualnej kojarzone jest bądź z „dużymi” nazwiskami, jak Oskar Kolberg, Gustaw Gizewiusz, ksiądz Skierkowski czy też akcjami zbieraczymi – jak Ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego. Tymczasem jednak w poszczególnych regionach,

Wacław Tuwalski

Zbieranie folkloru, a później jego rejestrowanie w wersji audio i audiowizualnej kojarzone jest bądź z „dużymi” nazwiskami, jak Oskar Kolberg, Gustaw Gizewiusz, ksiądz Skierkowski czy też akcjami zbieraczymi – jak Ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego. Tymczasem jednak w poszczególnych regionach,

Pieśni z Puszczy

W sierpniu urodził się i zmarł ksiądz Władysław Skierkowski – postać związana z folklorem kurpiowskim. Wspominając jego osobę pomówmy o tym, co słychać na Kurpiach. Jaki jest tutejszy tradycyjny folklor. Kurpie to północno-wschodnia część Mazowsza, region niezwykle ciekawy. Odmiennie niż

Pieśni z Puszczy

W sierpniu urodził się i zmarł ksiądz Władysław Skierkowski – postać związana z folklorem kurpiowskim. Wspominając jego osobę pomówmy o tym, co słychać na Kurpiach. Jaki jest tutejszy tradycyjny folklor. Kurpie to północno-wschodnia część Mazowsza, region niezwykle ciekawy. Odmiennie niż

Tutejsi i ich folklor

9 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie. Z tej okazji warto zastanowić się nad tym jak wygląda folklor mniejszości etnograficznych, etnicznych  i narodowych zamieszkałych w Polsce oraz jaki jest folklor Polaków mieszkających poza granicami kraju. Mimo, że

Tutejsi i ich folklor

9 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie. Z tej okazji warto zastanowić się nad tym jak wygląda folklor mniejszości etnograficznych, etnicznych  i narodowych zamieszkałych w Polsce oraz jaki jest folklor Polaków mieszkających poza granicami kraju. Mimo, że